2009 Paintings
Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

مجموعه آثار سال 1388:                                  ARTWORKS,2009

            

 

 ابزار و موضوع کار هنر، زیبایی است اگر در اثر هنری زیبا یی نباشد، هنری در کار نیست، چیز دیگری است وباید نام دیگری به آن داد

خلق زیبایی و تبدیل بدیها به خوبی ها از صفات پروردگار است

 و بر خلاف آن گام بر داشتن یعنی نشان دادن زشتیها و ناهنجاریها با فطرت بشر همخوان نیست

 طبیعت خود به بهترین وجه ممکن این را به ما نشان داده، فضولات را تجزیه میکند وگل و سبزه و میوه میدهد

 بر خلاف این حقیقت کار کردن و اندیشیدن مخالفت با فطرت و نا هماهنگ شدن با آفرینش و هستی است

 

Alla Prima Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N1-2009-70*100 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، اجرا در یک مرحله، 1388

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N2-2009-45*60 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N4-2009-60*80 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

از کوچه باغهای محله ماحال اردستان  

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N6-2009-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، باز آفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N7-2010-50*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 روستای زیبای ماسوله 

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N8-2009-60*80 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Alla Prima Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N9-2009-24*30 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N10-2009-30*40 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N11-2009-50*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 ورودی خانه ، روستای ابیانه  

 

 

 

Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N12-2009-50*100 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N13-2009-50*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 ورودی خانه ، روستای ابیانه

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N14-2009-18*24 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N15-2009-45*60 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N16-2009-50*70 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N17-2009-70*100 cm

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Alla Prima Painting ,Oil on Canvas

N18-2009-50*70 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N19-2009-18*24 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Alla Prima Painting ,Oil on Canvas

N21-2009-30*40 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N22-2009-50*70 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N23-2009-50*70 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

 

 

Masoud Salemi's Reproduction Painting ,Oil on Canvas

N25-2009-18*24 cm - Sold

 اثر مسعود سالمی، بازآفرینی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1388

 

Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

 

آموزش طراحی ونقاشی آنلاين در اينترنت، بصورت چت ويديو

 

E-mail :  salemiArt@gmail.com

 www.facebook.com/masoudsalemi.artist      

 skype :  salemiArt                     

استفاده از تصاویر و مطالب این سایت با ذکر منبع مجاز است