2012 Paintings
Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

 

مجموعه نقاشيهای رنگ روغن،سال 1391         Oil paintings ,2012

 

بايد يك فرم را خوب بشناسيم تا بتوانيم در آن اغراق كنيم، برای خلاصه كشيدن كه پيشرفته تر از عينی كشيدن است بايد عينی كشيدن را كاملا بشناسیم، ندانیم و نشناسيم و اغراق و خلاصه كنيم بی اساس و بنياد و غلط است 

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N1-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

حیاط منزلم در اردستان

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N2-2012-18*24 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N3-2012-40*60 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

وای که چقدر این کوچه باغها زیبان، جای همه رو خالی میکنم

رنگهای دلفریب، بازیه نور و سایه ها،  نسیم خنک، میوه های تازه، آواز پرندگان

... چه چه بلبلان غزلخوان و موسیقی بادی که شاخ و برگ درختان رو نوازش میده 

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N4-2012-40*60 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N5-2012-18*24 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N6-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N7-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

کتاب  از نوجوانی مونس و مربی خوبی برام بوده، با دیدن کتاب و کتابخونه سرمست میشم و بصورتی افراطی مطالعه رو دوست دارم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N8-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

!به دعوت دوستی گرامی  به این باغ  دعوت شدیم و این نقاشی  یادگار اون روز خوبه

از باغهای محله محال اردستان

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N9-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

این مجسمه برای خواهرم بود چون دستش شکسته بود نمیخواستش منم اونو رنگ کردمو مدل خیلی از طراحیهام و این نقاشی شد

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N10-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

جای همه خالی در سایه ی درخت آلوچه پناه گرفتم و این نقاشی رو کشیدم. هر از گاهی درخت به رسم سخاوت منو به آلوچه های رسیده  دعوت میکرد و ....اونارو دورو برم میریخت و 

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N11-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

ازاین ترکیب چند اجرا دارم، سر جلسه آموزشی برای هنر جوها کار کردم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N12-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

ساختمونای قدیمی چقدر حرف برا گفتن دارن، همیشه برام تاثیر گذار بودن و هستند

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N13-2012-60*80 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

این ترکیب رو در کارگاهم چیدم، زیبائی و لطافت و خوشبوئی مشخصه گلهاست و چه شاخصه های  نیکوئی، همیشه جذاب و دلفریبند

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on  Paper

N14-2012-30*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

این ترکیب رو سر جلسه آموزشی برای هنر جوها کار کردم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N15-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Board

N16-2012-25*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

ازاین ترکیب چند اجرا دارم، سر جلسه آموزشی برای هنر جوها کار کردم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N17-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

باغهای محله محال اردستان

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N18-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N19-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

کوچه باغهای محله محال اردستان

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N20-2012-24*30 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

ازاین ترکیب چند اجرا دارم، سر جلسه آموزشی برای هنر جوها کار کردم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N21-2012-18*24 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N22-2012-18*24 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

 

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N23-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

یادگاری از باشگاه طراحی اردستان، این مجموعه از اشیاء رو برای تمرین طراحی بچه های باشگاه جمع و چیده بودیم

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Paper

N24-2012-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1391

اینا جگرای بابان محمد علی و محمد رضا که مدل بسیاری از تمرینام میشدن

Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

 

آموزش طراحی ونقاشی آنلاين در اينترنت، بصورت چت ويديو

 

E-mail :  salemiArt@gmail.com

 www.facebook.com/masoudsalemi.artist      

 skype :  salemiArt                     

استفاده از تصاویر و مطالب این سایت با ذکر منبع مجاز است