2014 Paintings
Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

 

مجموعه نقاشيهای آکریلیک و رنگ روغن، سال 1393        

Acrylic & Oil paintings ,2014

By Masoud Salemi

 

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N1-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

این هم معصوم خانم شیطون و با هوش، خواهر زاده همسرمه

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N2-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N3-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N4-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N5-2014-35*45 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

عمو ایرج (ایرج برهانی) از بزرگ زادگان ارستانن، دوست عزیز و بسیار صمیمی مرحم پدرم بود و من همچنان با دیدنشون به وجد میام،

 مهربان و برگوارند

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N6-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N7-2014-60*90 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N8-2014-60*80 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

از این موضوع که الهام گرفته از کوچه باغهای اردستانه در سالهای قبل اجرا داشتم ولی میخواستم ببینم با رنگ مایه های جدید چطور از آب در میاد

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N9-2014-100*75 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

این نمای شمالیه مسجد جامع شهر اردستانه، اردستان زادگاه همسر و مادر بزرگمه،

 از سال1389 در این شهر کوچک و زیبا ساکن شدیم، که در کنار شهرسازی مدرن، همچننان ساختمانها و باغهای سنتی چشم نوازی میکنند  

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N10-2014-40*60 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N11-2014-100*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N12-2014-100*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N13-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N14-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

از کوچه باغهای زیبای و دل انگیز اردستان

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N15-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N16-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N17-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N18-2014-60*80 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Oil on Canvas

N19-2014-40*60 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی رنگ روغن روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N20-2014-100*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N21-2014-60*90 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Paper

N22-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی کاغذ، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N23-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N24-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N25-2014-30*40 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N26-2014-15*18 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

Original Painting By MASOUD SALEMI , Acrylic on Canvas

N27-2014-50*70 cm

 اثر مسعود سالمی، نقاشی آکریلیک روی بوم، 1393

 

Home News مرحـوم پـدرم Artist مسعود سالمی برادرم مجید سالمی Exhibitions Collection Paintings Landscape Paintings Flower & Still Life Paintings Figurative Paintings 2000...2005 Paintings 2009 Paintings 2010 Paintings 2011 Paintings 2012 Paintings 2014 Paintings 2015 Paintings Proportions Drawing Gesture Drawings Full Drawings آموزش طراحی و نقاشی آگاهی و شناخت هنری حکما و اندیشمندان Contact تماس با ما Map نقشه سایت

 

آموزش طراحی ونقاشی آنلاين در اينترنت، بصورت چت ويديو

 

E-mail :  salemiArt@gmail.com

 www.facebook.com/masoudsalemi.artist      

 skype :  salemiArt                     

استفاده از تصاویر و مطالب این سایت با ذکر منبع مجاز است